El programa de formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral.

A qui s’adreça:

 • Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)
 • Amb un bon nivell de coneixements de castellà o català, per seguir les classes amb normalitat i fer un bon aprofitament de l’acció formativa.
 • Disponibilitat horària.
 • Motivació per a la formació i el treball en el sector professional.

On s’imparteix

L’objectiu dels Projectes singulars és reforçar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la realització d’actuacions encabides en el que determina el Pla Nacional d’Implementació de la Garantia Juvenil

A qui s’adreça:

 • Persones joves entre 16 i 29 anys.
 • Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) o en Millora d’Ocupació.
 • Amb o sense el títol de graduat en ESO (depenent del curs) o amb una formació prèvia en aquesta família professional.
 • No estar treballant ni cursant altres estudis en el moment d’inici del curs.
 • Estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil.

On s’imparteix

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és facilitar a les persones joves en situació d’atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d’accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual, d’un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge.

A qui s’adreça:

 • Persones joves d’entre 16 i 29 anys.
 • Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), si no ho està, donar-se d’alta.

On s’imparteix

El Programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral; mitjançant el suport a entitats perquè duguin a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic

A qui s’adreça:

 • Persones joves entre 17 i 25 anys.
 • Joves tutelats i extutelats, o bé disposar d’un certificat que acrediti ser una persona atesa per Serveis Socials.
 • Les persones destinatàries hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) o en Millora d’Ocupació, si no ho està, donar-se d’alta.

On s’imparteix

L’objectiu de l’Escola Pia de Catalunya com a Agència de Col·locació és enfortir la col·laboració amb els serveis públics d’ocupació en les tasques d’intermediació laboral i, amb aquest objectiu, presenta una Agència de Col·locació especialitzada en el sector serveis.

La creació de l’Agència de Col·locació ha d’anar lligada a un coneixement exhaustiu del territori. Per aquest motiu, la nostra proposta aposta per a la cooperació entre els diferents agents socials, econòmics i empresarials del territori. Actualment, Escola Pia està homologada amb número d’autorització 0900000112 pel Sistema Nacional de Empleo i el Servei d’Ocupació de Catalunya, per actuar com a Agència de Col·locació. Hi tenim quatre centres d’atenció, repartits en diferents territoris de Catalunya, per a poder donar resposta a les diverses necessitats i realitats existents. En concret estem situats a Barcelona, Granollers, Mataró i Igualada.

On s’ofereix:

El Programa Orienta és un servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció de les persones demandants d’ocupació mitjançant accions d’orientació per a l’ocupació, coneixement de l’entorn productiu i prospecció del mercat de treball

On s’ofereix:

Programa d’intermediació laboral, basat en les necessitats del teixit social i empresarial que garanteix una bona integració de la persona a l’empresa.
En formen part una xarxa de 350 entitats adherides; més de 800 tècnics d’inserció laboral i més de 17.000 empreses. Inici d’accions formatives dins del programa d’intermediació.

On s’ofereix

Busquen la inserció sociolaboral de joves d’entre 16 i 21 anys en situació de risc d’exclusió social. Consta de les següents fases: diagnòstic per competències; formació professionalitzadora i treball de les competències i recerca de feina o derivació a una formació laboral especialitzada.

On s’imparteix

Servei personalitzat que ajuda les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per aconseguir-ho.

On s’ofereix

Centres

javier.perez@escolapia.cat
Tel: 933193254
Sant Antoni Abat, 54. Barcelona

cursos@epiagranollers.cat
Tel: 938794314 / 636 27 59 42
Carrer Guayaquil, 54. Granollers

ines.cabello@escolapia.cat
Tel: 938032700
Plaça Castells, 10. Igualada

mataro.empresa@escolapia.cat
Tel: 937556159
Carrer Sant Agustí, 54. Mataró

ESCOLA PIA CATALUNYA
tel. +34 93 441 00 04
Ronda Sant Pau 80
08001 Barcelona

Copyright © 2020 | www.escolapia.cat | Avís Legal