GS – Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear2020-03-18T11:16:05+00:00

CFGS – Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Vols treballar en un centre hospitalari? Vols dominar les tècniques de diagnòstic i ajudar els facultatius per a la diagnosi de qualsevol incidència sanitària?

Què aprendràs?

Aprendràs a obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

I desprès, què?

Accedir al món laboral com a tècnic/a:  (en imatge per al diagnòstic, especialista en radiodiagnòstic, especialista en medicina nuclear…), en radiologia d’investigació i experimentació.

Podràs treballar en:

  • Centres hospitalaris: serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.
  • Atenció primària: gabinets de radiologia, centres de salut i serveis de medicina d’empresa.
  • Centres d’experimentació animal.
  • Indústria: tècnic/a d’aplicacions i departaments comercials. Unitats de protecció radiològica.

Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS.
Especialització amb un tercer any.

Requisits d’accés (un dels següents)

Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada

2.000 hores (1584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Horari de tardes

Hi col·labora

Health Diagnostic (GRUPO QUIRONSALUD)

On s’imparteix

Escola Pia Nostra Senyora (Erasmus+)
Diputació, 277 – Barcelona
Tel. 93 488 11 66
nostrasenyora@escolapia.cat

Demana informació
Veure tots els estudis de Formació Professional