CFGS – Integració social

 • Tècnic de programes de prevenció i inserció social
 • Educador d’equipaments residencials de diferents tipus
 • Educador / tècnic de persones amb discapacitat (físiques i intel·lectuals)
 • Educador d’educació especial
 • Treballador familiar
 • Educador d’educació familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Monitor de centres oberts / serveis a la comunitat
 • Tècnic d’integració social
 • Especialista de suport educatiu
 • Tècnic especialista (integrador social / educatiu)
 • Monitor de persones amb discapacitat
 • Tècnic de mobilitat bàsica
 • Tècnic d’inserció i acompanyament ocupacional
 • Mediador (ocupacional i/o laboral / comunitari / intercultural)
 • Dinamitzador ocupacional i/o laboral
 • Monitor de rehabilitació psicosocial
 • Tècnic d’acollida de persones migrants
 • I altres en l’àmbit del servei d’atenció a les persones
 • Amb la titulació de batxillerat.
 • Amb la prova d’accés a grau superior (PAGS).
 • Amb la titulació de tècnic de grau mitjà de qualsevol família professional.
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

ITINERARIS

 • Els preus inclouen la formació i el material (llibres, material complementari, recursos…)

1r semestre (octubre – gener)
MÒDUL 1: Context de la intervenció social (132h)
MÔDUL 2: Metodologia de la intervenció social (99h)
MÒDUL 3: Promoció de l’autonomia personal (165h)
MÒDUL 11: Formació i orientació laboral ( 66h)

2n semestre (febrer – maig)
MÒDUL 6: Atenció a unitats de convivència (132h)
MÒDUL 7: Suport a la intervenció educativa (99h)
MÒDUL 9: Habilitats social (132h)
MÒDUL 12: Empresa i iniciativa emprenedora (66h)

3r semestre (octubre – gener)
MÒDUL 4: Inserció sociolaboral (165h)
MÒDUL 5: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (99h)
MÒDUL 8: Mediació comunitària (99h)

4t semestre (febrer – maig)
MÒDUL 10: Primers auxilis (66h)
MÒDUL 13: Projecte d’integració social (231h)
MÒDUL 14: FCT (formació en centres de treball) (449h)

1r semestre (febrer – maig)
MÒDUL 1: Context de la intervenció social (132h)
MÒDUL 6: Atenció a unitats de convivència (132h)
MÒDUL 7: Suport a la intervenció educativa (99h)
MÒDUL 12: Empresa i iniciativa emprenedora (66h)

2n semestre (octubre – gener)
MÔDUL 2: Metodologia de la intervenció social (99h)
MÒDUL 3: Promoció de l’autonomia personal (165h)
MÒDUL 9: Habilitats social (132h)
MÒDUL 11: Formació i orientació laboral ( 66h)

3r semestre (febrer – maig)
MÒDUL 8: Mediació comunitària (99h)
MÒDUL 10: Primers auxilis (66h)
MÒDUL 14: FCT (formació en centres de treball) (449h)

4t semestre (octubre-gener)
MÒDUL 4: Inserció sociolaboral (165h)
MÒDUL 5: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (99h)
MÒDUL 13: Projecte d’integració social (231h)

Et podem assessorar per adaptar l’itinerari a les teves necessitats

METODOLOGIA

DOCENTS

Cal que tinguis un dispositiu amb webcam (ordinador, tauleta o similar) i connexió a Internet

 • Residència Edat 3
 • Integra
 • Càritas Garrotxa
 • Empreses localitzades en diferents localitats

Preparació de les PAP per accedir als Graus en Educació Infantil i Educació Primària.

 • Participació en les activitats organitzades pel centre (visites professionals, xerrades…)
 • Possibilitat de participar en un programa d’Erasmus +
 • Administracions locals
 • Centres sanitaris i socials comarcals
MATRICULA’T

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

   


   


     Accepto la Política de privacitat

  ESCOLA PIA CATALUNYA
  tel. +34 441 00 04
  Ronda Sant Pau 80
  08001 Barcelona

  Copyright © 2021 | www.escolapia.cat | Avís Legal