CFGS – Integració social

 • Tècnic de programes de prevenció i inserció social
 • Educador d’equipaments residencials de diferents tipus
 • Educador / tècnic de persones amb discapacitat (físiques i intel·lectuals)
 • Educador d’educació especial
 • Treballador familiar
 • Educador d’educació familiar
 • Auxiliar de tutela
 • Monitor de centres oberts / serveis a la comunitat
 • Tècnic d’integració social
 • Especialista de suport educatiu
 • Tècnic especialista (integrador social / educatiu)
 • Monitor de persones amb discapacitat
 • Tècnic de mobilitat bàsica
 • Tècnic d’inserció i acompanyament ocupacional
 • Mediador (ocupacional i/o laboral / comunitari / intercultural)
 • Dinamitzador ocupacional i/o laboral
 • Monitor de rehabilitació psicosocial
 • Tècnic d’acollida de persones migrants
 • I altres en l’àmbit del servei d’atenció a les persones
 • Amb la titulació de batxillerat.
 • Amb la prova d’accés a grau superior (PAGS).
 • Amb la titulació de tècnic de grau mitjà de qualsevol família professional.
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

ITINERARIS

 • Els preus inclouen la formació i el material (llibres, material complementari, recursos…)

Tutoria 2 cursos 75€ (18’75€ cada semestre)

1r semestre (octubre – gener) – 264h

 • MÒDUL 9: Habilitats social (132h) – 300€
 • MÒDUL 10: Primers auxilis (66h) – 150€
 • MÒDUL 12: Empresa i iniciativa emprenedora (66h) – 150€

2n semestre (febrer – maig) – 396h

 • MÒDUL 1: Context de la intervenció social (132h) – 300€
 • MÔDUL 2: Metodologia de la intervenció social (99h) – 225€
 • MÒDUL 7: Suport a la intervenció educativa (99h) – 225€
 • MÒDUL 11: Formació i orientació laboral ( 66h) – 150€

3r semestre (octubre – gener) – 462h

 • MÒDUL 3: Promoció de l’autonomia personal (165h) – 375€
 • MÒDUL 4: Inserció sociolaboral (165h) – 375€
 • MÒDUL 6: Atenció a unitats de convivència (132h) – 300€

4t semestre (febrer – maig) – 429h + FCT

 • MÒDUL 5: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (99h) – 225€
 • MÒDUL 8: Mediació comunitària (99h) – 225€
 • MÒDUL 13: Projecte d’integració social (231h) – 525€
 • MÒDUL 14: FCT (formació en centres de treball) (449h) – 150€

Tutoria 2 cursos 75€ (18’75€ cada semestre)

1r semestre (febrer – maig) – 396h

 • MÒDUL 1: Context de la intervenció social (132h) – 300€
 • MÔDUL 2: Metodologia de la intervenció social (99h) – 225€
 • MÒDUL 7: Suport a la intervenció educativa (99h) – 225€

2n semestre (octubre – gener) – 462h

 • MÒDUL 3: Promoció de l’autonomia personal (165h) – 375€
 • MÒDUL 4: Inserció sociolaboral (165h) – 375€
 • MÒDUL 6: Atenció a unitats de convivència (132h) – 300€

3r semestre (febrer – maig) – 264h + FCT

 • MÔDUL 5: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (99h) – 225€
 • MÒDUL 8: Mediació comunitària (99h) – 225€
 • MÒDUL 11: Formació i orientació laboral (66h) – 150€
 • MÒDUL 14: FCT (formació en centres de treball) (449h) – 150€

4t semestre (octubre-gener) – 429h

 • MÒDUL 9: Habilitats social (132h) – 300€
 • MÒDUL 10: Primers auxilis (66h) – 150€
 • MÒDUL 12: Empresa i iniciativa emprenedora (66h) – 150€
 • MÒDUL 13: Projecte d’integració social (231h) – 525€

Et podem assessorar per adaptar l’itinerari a les teves necessitats

METODOLOGIA

DOCENTS

Mila Cañas

mila.canyas@escolapia.cat
Professora del MP02 Metodologia de la intervenció social.
Llicenciada en pedagogia.
Col·legiada com a Educadora Social.

Carlos Guillén

carlos.guillen@escolapia.cat
Professor del MP01 Comunicació i atenció al client, consumidor i usuari
Llicenciat en ADE (UPF) i en Economia (UPF)

Xavier Serrat

xavier.serrat@escolapia.cat
Professor del MP09 Habilitats Socials.
Llicenciat en Humanitats. Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP). Màster en Política

Miquel Àngel Zarza

miquelangel.zarza@escolapia.cat
Professor del MP12 Formació i orientació laboral.
Postgrau Enginyeria de la Formació

Montserrat Oller

montserrat.oller@escolapia.cat
Professora del MP02 Metodologia de la intervenció social
Llicenciada en pedagogia.
Col·legiada com a Educadora Social

Ferran Sala

ferran.sala@escolapia.cat
Professor del MP01 Context de la intervenció social.
Diplomat en Mestre d’Educació Infantil.
Llicenciat en Psicopedagogia.

Cal que tinguis un dispositiu amb webcam (ordinador, tauleta o similar) i connexió a Internet

 • Residència Edat 3
 • Integra
 • Càritas Garrotxa
 • Empreses localitzades en diferents localitats

Preparació de les PAP per accedir als Graus en Educació Infantil i Educació Primària.

 • Participació en les activitats organitzades pel centre (visites professionals, xerrades…)
 • Possibilitat de participar en un programa d’Erasmus +
 • Administracions locals
 • Centres sanitaris i socials comarcals
MATRICULA’T

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

   


   


     Accepto la Política de privacitat

  ESCOLA PIA CATALUNYA
  +34 93 441 00 04
  +34 650 09 37 66
  Ronda Sant Pau 80
  08001 Barcelona

  Copyright © 2021 | www.escolapia.cat | Avís Legal