CFGS – Educació infantil

 • Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra.
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social
 • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc…
 • Amb la titulació de batxillerat.
 • Amb la prova d’accés a grau superior (PAGS).
 • Amb la titulació de tècnic de grau mitjà de qualsevol família professional.
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

ITINERARIS

 • Els preus inclouen la formació i el material (llibres, material complementari, recursos…)
1r curs

 • 1r Curs1r semestre (d’octubre a gener)
  Mòdul 5 Expressió i comunicació (198 hores)
  Mòdul 8 Habilitats socials (132 hores)
  Mòdul 9 Primers Auxilis (99 hores)
  Mòdul 11 Empresa i Iniciativa emprenedora (66 hores)
  Tutoria (16 hores)
 • 2n semestre (de febrer a juny)
  Mòdul 1 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social (99 hores)
  Mòdul 2 Didàctica Infantil (165 hores)
  Mòdul 3 Autonomia personal i salut infantil (132 hores)
  Tutoria (16 hores)

2n curs

 • 3r semestre (d’octubre a gener)
  Mòdul 4 El joc infantil i la seva metodologia (165 hores)
  Mòdul 6 Desenvolupament cognitiu i motriu (132 hores)
  Mòdul 7 Desenvolupament socioafectiu (99 hores)
  Mòdul 10 Formació i Orientació Laboral (66 hores)
  Tutoria (17 hores)
 • 4t semestre (de febrer a juny)
  Mòdul 12 Projecte d’Atenció a la Infantesa (231 hores)
  Tutoria (17 hores)
  Mòdul 13 FCT (449 hores)

En el cas dels alumnes que vulguin fer Dual han de fer 1.000 hores al centre de pràctiques (100h FCT (normalment a les acaballes del 1r curs) + 900h de contracte)

1r curs

 • 1r Curs1r semestre (d’octubre a gener)
  Mòdul 5 Expressió i comunicació (198 hores)
  Mòdul 8 Habilitats socials (132 hores)
  Mòdul 9 Primers Auxilis (99 hores)
  Mòdul 11 Empresa i Iniciativa emprenedora (66 hores)
  Tutoria (16 hores)
 • 2n semestre (de febrer a juny)
  Mòdul 1 Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social (99 hores)
  Mòdul 2 Didàctica Infantil (165 hores)
  Mòdul 3 Autonomia personal i salut infantil (132 hores)
  Tutoria (16 hores)

2n curs

 • 3r semestre (d’octubre a gener)
  Mòdul 4 El joc infantil i la seva metodologia (165 hores)
  Mòdul 6 Desenvolupament cognitiu i motriu (132 hores)
  Mòdul 7 Desenvolupament socioafectiu (99 hores)
  Mòdul 10 Formació i Orientació Laboral (66 hores)
  Tutoria (17 hores)
 • 4t semestre (de febrer a juny)
  Mòdul 12 Projecte d’Atenció a la Infantesa (231 hores)
  Tutoria (17 hores)
  Mòdul 13 FCT (449 hores)

En el cas dels alumnes que vulguin fer Dual han de fer 1.000 hores al centre de pràctiques (100h FCT (normalment a les acaballes del 1r curs) + 900h de contracte)

Et podem assessorar per adaptar l’itinerari a les teves necessitats

METODOLOGIA

DOCENTS

Cal que tinguis un dispositiu amb webcam (ordinador, tauleta o similar) i connexió a Internet

 • Escola Pia Balmes
 • Escola Pia Luz Casanova
 • Escola Pia Sitges
 • escola Pia Santa Anna – Mataró
 • Escoles Infantils Happy Way
 • Institut Municipal d’educació de Barcelona
 • Escola Bressol Apol·lo 10
 • Casal del infants
 • Altres

Preparació de les PAP per accedir als Graus en Educació Infantil i Educació Primària

 • Participació en les activitats organitzades pel centre (visites professionals, xerrades…)
 • Possibilitat de participar en un programa d’Erasmus
 • Abacus
 • Ludoteca La casa dels colors
MATRICULA’T

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

   


   


     Accepto la Política de privacitat

  ESCOLA PIA CATALUNYA
  tel. +34 441 00 04
  Ronda Sant Pau 80
  08001 Barcelona

  Copyright © 2021 | www.escolapia.cat | Avís Legal