CFGS – Educació infantil

Descarrega’t la informació del cicle
 • Educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, sota la supervisió d’un mestre o una mestra.
 • Educador o educadora en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social
 • Educador o educadora en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, etc…
 • Amb la titulació de batxillerat.
 • Amb la prova d’accés a grau superior (PAGS).
 • Amb la titulació de tècnic de grau mitjà de qualsevol família professional.
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

ITINERARIS

 • Els preus inclouen la formació i el material (llibres, material complementari, recursos…)

1r semestre (462 hores):
MÒDUL 2 Didàctica de l’Educació Infantil (165 hores): 375 €
MÒDUL 6 Desenvolupament cognitiu i motriu (132 hores): 300 €
MÒDUL 7 Desenvolupament socioafectiu (99 hores): 225 €
MÒDUL 11 Empresa i Iniciativa emprenedora (66 hores): 150 €

2n semestre (462 hores):
MÒDUL 1 Intervenció amb famílies i infants en risc social (99 hores): 225 €
MÒDUL 3 Autonomia personal i salut infantil (132 hores): 300 €
MÒDUL 8 Habilitats Socials (33 hores d’UF anglès incloses) (132 hores): 300 €
MÒDUL 10 Formació i Orientació Laboral (66 hores): 150 €

3r semestre (462 hores):
MÒDUL 4 El joc infantil i la seva metodologia (165 euros): 375 €
MÒDUL 5 Expressió i Comunicació (198 euros): 450 €
MÒDUL 9 Primers auxilis (66 hores): 150 €

4t semestre
Projecte d’Atenció a la Infantesa (231 hores): 525 €
Formació en Centres de Treball (449 hores): 150 €

1r semestre (462 hores):
MÒDUL 1 Intervenció amb famílies i infants en risc social (99 hores): 225 €
MÒDUL 3 Autonomia personal i salut infantil (132 hores): 300 €
MÒDUL 8 Habilitats Socials (33 hores d’UF anglès incloses) (132 hores): 300 €
MÒDUL 10 Formació i Orientació Laboral (66 hores): 150 €

2n semestre (462 hores):
MÒDUL 2 Didàctica de l’Educació Infantil (165 hores): 375 €
MÒDUL 6 Desenvolupament cognitiu i motriu (132 hores): 300 €
MÒDUL 7 Desenvolupament socioafectiu (99 hores): 225 €
MÒDUL 11 Empresa i Iniciativa emprenedora (66 hores): 150 €

3r semestre (462 hores):
MÒDUL 4 El joc infantil i la seva metodologia (165 euros): 375 €
MÒDUL 5 Expressió i Comunicació (198 euros): 450 €
MÒDUL 9 Primers auxilis (66 hores): 150 €

4t semestre
Projecte d’Atenció a la Infantesa (231 hores): 525 €
Formació en Centres de Treball (449 hores): 150 €

Et podem assessorar per adaptar l’itinerari a les teves necessitats

METODOLOGIA

DOCENTS

Xavier Serrat

xavier.serrat@escolapia.cat
Professor dels MP02 Didàctica de l’Educació Infantil, MP05 Expressió i Comunicació, MP08 Habilitats Socials.
i MP12 Projecte d’Atenció a la Infància
Llicenciat en Humanitats. Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP)

Aloma Lladó

aloma.llado@escolapia.cat
Professora Didàctica de l’anglès.
Graduada en Mestra d’Educació Primària amb menció en Llengües Estrangeres.
Màster en Bilingual Education

Anna Granero

anna.granero@escolapia.cat
Professora de Primers auxilis. Graduada en Infermeria. Màster en Infermeria Quirúrgica.
Infermera de quiròfan a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Yolanda Ambrosio

yolanda.ambrosio@escolapia.cat
Professora del MP01 Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.
Diplomada en Mestra de Llengües Estrangeres (Anglès).
Llicenciada en Pedagogia.

Almudena Jiménez

almudena.jimenez@escolapia.cat
Professora de secundària a l’Escola Pia Sant Antoni.
Responsable de FP de l’Escola Pia Sant Antoni.
Llicenciada en Història. Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP).

Carlos Guillén

carlos.guillen@escolapia.cat
Professor del MP11 Empresa i iniciativa emprenedora.
Llicenciat en ADE (UPF) i en Economia (UPF).

Beatriu Garrido

beatriu.garrido@escolapia.cat
Professora dels MP03 Autonomia personal i salut infantil, MP06 Desenvolupament cognitiu i motriu. i MP07 Desenvolupament socioafectiu.
Graduada en Mestra d’Educació Infantil.
Màster en Mindfulness (Institut Gestalt i Mindful Management).

Cal que tinguis un dispositiu amb webcam (ordinador, tauleta o similar) i connexió a Internet

 • Escola Pia Balmes
 • Escola Pia Luz Casanova
 • Escola Pia Sitges
 • escola Pia Santa Anna – Mataró
 • Escoles Infantils Happy Way
 • Institut Municipal d’educació de Barcelona
 • Escola Bressol Apol·lo 10
 • Casal del infants
 • Altres

Preparació de les PAP per accedir als Graus en Educació Infantil i Educació Primària

 • Participació en les activitats organitzades pel centre (visites professionals, xerrades…)
 • Possibilitat de participar en un programa d’Erasmus
 • Abacus
 • Ludoteca La casa dels colors
MATRICULA’T

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

   


   


     Accepto la Política de privacitat

  ESCOLA PIA CATALUNYA
  +34 93 441 00 04
  +34 650 09 37 66
  Ronda Sant Pau 80
  08001 Barcelona

  Copyright © 2022 | www.escolapia.cat | Avís Legal