Contacta amb nosaltres

  NIF: R0800073I

+34 93 441 00 04

+34 650 09 37 66

  Correu electrònic: escolapia@escolapia.cat

Departament de formació professional

Correu electrònic: infofp@escolapia.cat

FAQS

Estudiar a distància permet conciliar els estudis amb els afers laborals i personals. L’FP online està dirigida, especialment, a aquelles persones que volen estudiar i, alhora, seguir treballant, o a aquelles persones que viatgen sovint o viuen fora de Catalunya

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat
  • Tenir el títol de tècnic de formació professional (cicle formatiu de grau mitjà) o de tècnic superior de formació professional (cicle formatiu de grau superior) o de tècnic especialista
  • Haver superat el COU
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior

Les tres titulacions que oferim en modalitat online són:

  • CFGS Administració i finances
  • CFGS Màrqueting i publicitat
  • CFGS Dietètica especialitzada en nutrició esportiva

Tots els títols de Formació Professional de l’Escola Pia són oficials i no cal fer cap prova lliure. Aquestes titulacions són expedides pel Ministeri d’Educació amb validesa a tot l’Estat i reconegudes a tota la Unió Europea. La titulació de la modalitat a distància és exactament la mateixa que en modalitat presencial

L’Escola Pia posa al servei de les persones interessades un Servei de Reconeixement i Assessorament, que consisteix a orientar l’alumnat sobre les possibilitats que li ofereix el sistema de formació professional, i les convalidacions que pot fer de part dels continguts del cicle en funció des estudis previs i de l’experiència laboral

L’única presencialitat obligatòria és un dissabte cada semestre per fer els exàmens presencials

Cada assignatura és un MP (Mòdul Professional), que es divideix en UF (Unitats Formatives)
Durant el semestre hauràs d’anar lliurant diferents activitats (avaluació contínua) de cada UF. S’avaluaran totes les activitats i, si la mitjana ponderada d’aquestes està aprovada, podràs presentar-te a l’examen presencial de cada UF. Si aproves aquest examen, obtindràs la nota final de la UF ponderant un 60% l’avaluació contínua i un 40% l’examen final

Mitjançant Google Classroom, que és la plataforma dissenyada per Google per a l’educació a distància. Quan et matriculis al cicle, l’escola et proporcionarà un compte de correu electrònic de Google amb el domini de l’escola, i amb aquesta adreça podràs accedir-hi

La primera setmana de cada curs organitzem un petit curs d’adaptabilitat als estudis a distància perquè et familiaritzis amb la plataforma i la forma d’estudiar a distància. Durant aquella setmana, i durant tot el curs, tindràs contacte permanent amb el teu tutor/a, qui t’ajudarà en tot el que necessitis

El dissabte abans de començar cada semestre s’organitza una trobada presencial perquè coneguis els professors, els companys i com funciona el curs. Aquesta trobada és opcional, i si no hi vens la podràs seguir en diferit mitjançant els vídeos que gravem i pengem al campus

Només cal que tinguis un dispositiu amb connexió a Internet i que et permeti generar documents, sigui ordinador o tablet

L’única presencialitat obligatòria és un dissabte cada semestre per fer els exàmens presencials

En principi sí, és un requisit imprescindible per obtenir la titulació del CFGS. Hi ha l’opció que les convalidis totalment o parcial, en funció de la teva experiència laboral prèvia

ESCOLA PIA CATALUNYA
+34 93 441 00 04
+34 650 09 37 66
Ronda Sant Pau 80
08001 Barcelona

Copyright © 2021 | www.escolapia.cat | Avís Legal