GS – Educació infantil2018-03-09T15:25:43+00:00

GS – Educació infantil

Vols treballar com a educador infantil en una aula, en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys, o donant suport familiar?
Vols ser educador en activitats d’oci i temps de lleure, en ludoteques, biblioteques, casals, esplais, o cases de colònies?

Què aprendràs?

Didàctica de l’educació infantil; autonomia personal i salut infantil; el joc infantil i la seva metodologia; expressió i comunicació; desenvolupament cognitiu, motriu i socioafectiu; habilitats socials; intervenció amb famílies i atenció a menors; projecte d’atenció a la infància; primers auxilis; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa innovadora; formació en centres de treball; didàctica de l’anglès amb infants, pràctiques psicomotrius, i cançons de falda infantils.

Requisits d’accés

Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Tenir el títol de tècnic de formació professional.

I desprès, què?

Accedir al món laboral com a educador o educadora infantil en el primer cicle d’educació infantil, en institucions i/o en programes específics de treball amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc social, i en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS .
Estudiar un altre CFGS.

Formació especialitzada i acreditacions

Títol de monitor de lleure infantil i juvenil

 

Durada

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics amb horari compactat.

Hi col·labora

Adhara – Escola Educació Lleure

On s’imparteix

Escola Pia Sant Antoni (Dual)
Ronda de Sant Pau, 72 – Barcelona
Tel. 93 441 06 05
santantoni@escolapia.cat

Demana informació
Veure tots els estudis de Formació Professional