GS – Desenvolupament d’aplicacions web2018-03-09T15:21:40+00:00

GS – Desenvolupament d’aplicacions web

Si t’atreu desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts…

Què aprendràs?

Sistemes informàtics; bases de dades; programació; llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació; entorns de desenvolupament; desenvolupament web en entorn client; desenvolupament web en entorn servidor; desplegament d’aplicacions web; disseny d’interfícies web; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa emprenedora; projecte de desenvolupament d’aplicacions web i formació en centres de treball.

Requisits d’accés

Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Tenir el títol de tècnic de formació professional.

I desprès, què?

Accedir al món laboral com a programador web en entorns client i servidor, gestor de projectes informàtics…
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Conveni de col·laboració amb Tecnocampus Mataró-Maresme)
Estudiar un altre CFGS.

Durada

2.000 hores (1.683  lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Possibilitat de fer doble titulació en aplicacions multiplataforma en 3 cursos.

Hi col·labora

TecnoCampus Mataró-Maresme

On s’imparteix

Escola Pia Mataró (Dual)
Plaça Santa Anna, 1 – Mataró
Tel. 93 755 61 59
mataro@escolapia.cat

Demana informació
Veure tots els estudis de Formació professional