GS – Desenvolupament d’aplicacions web, orientat al Digital Marketing2020-03-19T10:04:12+00:00

CFGS – Desenvolupament d’aplicacions web
Orientat al Digital Marketing

Orientat a planificar i desenvolupar accions de màrqueting digital. Pàgines web i sistemes de comunicació digitals utilitzant les tecnologies de la comunicació a través d’internet.

Si t’atrau desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts, tria aquests estudis.

Què aprendràs?

Sistemes informàtics; bases de dades; programació; llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació; entorns de desenvolupament; desenvolupament web en entorn client; desenvolupament web en entorn servidor; desplegament d’aplicacions web; disseny d’interfícies web; formació i orientació laboral; empresa i iniciativa emprenedora; projecte de desenvolupament d’aplicacions web i formació en centres de treball.

Requisits d’accés (un dels següents)

Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

I desprès, què?

Accedir al món laboral com a programador web en entorns client i servidor, gestor de projectes informàtics…
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Conveni de col·laboració amb Tecnocampus Mataró-Maresme
Estudiar un altre CFGS.

Durada

2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Possibilitat de fer doble titulació en aplicacions multiplataforma en 3 cursos.

Hi col·labora

TecnoCampus Mataró-Maresme

On s’imparteix

Escola Pia Mataró (Erasmus+ / Dual)
Plaça Santa Anna, 1 – Mataró
Tel. 93 755 61 59
mataro@escolapia.cat

Demana informació
Veure tots els estudis de Formació professional