Curs d’accés als cicles formatius de grau superior (CAS)2019-03-19T15:44:46+00:00

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior (CAS)

La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018: atorgarà prioritat en els procediments d’admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los. En el cas dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, permetrà l’exempció de la part comuna de la prova d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Accés

Poden accedir a aquest curs les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial. També poden accedir-hi les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

Materies

Català, Castellà, Anglès, Matemàtiques aplicades i Matèria específica (segons el cicle formatius de grau superior)

Durada

1 curs (3 trimestres)

I desprès, què?

La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d’admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d’admissió d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aplicar-los.

Exempció de la part comuna de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l’alumnat haurà de superar).

Exempció de la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial

On s’imparteix

Escola Pia Mataró
Plaça Santa Anna, 1 – Mataró
Tel. 93 755 61 59
mataro@escolapia.cat

Demana informació
Cursos d’Accés a Graus