Auxiliar de muntatge d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas2019-03-19T12:30:33+00:00

Auxiliar de muntatge d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas

Vols treballar com a auxiliar en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques i d’aigua i gas, així com en el muntatge o desmuntatge d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització.

Què aprendràs

Aprendràs les instal·lacions bàsiques elèctriques i domòtiques , així com les de telecomunicacions i les operacions de fontaneria, seguint els protocols de qualitat establerts, observant les normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció medioambiental, amb total responsabilitat.

Faràs pràctiques en empreses del sector (Mòdul A obligatori).
Desenvoluparàs recursos personals i habilitats socials, coneixeràs l’entorn professional i obtindràs aprenentatges instrumentals bàsics (Mòdul B obligatori).

Obtindràs el títol de graduat/ada en ESO (Mòdul C voluntari).

On s’imparteix

Escola Pia Salt
Francesc Macià, 57 – Salt
Tel. 608 28 11 23
salt@escolapia.cat

Demana informació
Cursos d’Accés a Graus